Biologia - Matura Maj 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono proces transkrypcji informacji genetycznej. W wyniku tego procesu mogą powstać różne rodzaje RNA.

Podaj przykłady dwóch rodzajów RNA, które mogą powstać w tym procesie, i określ funkcję każdego z nich w procesie biosyntezy białka.

Rozwiązanie

2 p. – za poprawne podanie dwóch rodzajów RNA, które mogą powstać w tym procesie i poprawne wyjaśnienie roli każdego z nich w biosyntezie białka
1 p. – za poprawne podanie jednego rodzaju RNA i poprawne wyjaśnienie jego roli w biosyntezie białka

Przykłady poprawnych odpowiedzi

  • mRNA przenosi informację genetyczną z jądra komórkowego na teren cytoplazmy, gdzie odbywa się synteza białka.
  • rRNA jest składnikiem rybosomów, na których zachodzi biosynteza białka.
  • tRNA transportuje aminokwasy do rybosomów – miejsca syntezy białka.