Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Nasienne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

U roślin okrytozalążkowych występuje podwójne zapłodnienie – zjawisko charakterystyczne tylko dla tej grupy roślin. Na poniższych schematach przedstawiono proces wnikania łagiewki pyłkowej i wprowadzania komórek plemnikowych do woreczka zalążkowego.

Zapylenie
a)Podaj nazwy elementów woreczka zalążkowego oznaczonych na schemacie A cyframi 1 i 2.
b)Wyjaśnij, na czym polega podwójne zapłodnienie u roślin okrytozalążkowych.
c)Podaj, co rozwija się z każdej z zapłodnionych komórek.

Rozwiązanie

a)
1 p. – za poprawne podanie nazw dwóch elementów woreczka zalążkowego

Poprawna odpowiedź:

  1. komórka jajowa
  2. wtórne jądro woreczka zalążkowego

b)
1 p. – za poprawne i pełne wyjaśnienie procesu

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Jedno z jąder plemnikowych łączy się z komórką jajową, natomiast drugie jądro plemnikowe łączy się z wtórnym jądrem woreczka zalążkowego.

c)
1 p. – za poprawne podanie, co rozwija się z obu komórek zapłodnionych

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • Z zapłodnionej komórki jajowej powstaje zygota, z której rozwija się zarodek.
  • Z zapłodnionego wtórnego jądra woreczka zalążkowego powstaje triploidalne bielmo, czyli tkanka zapasowa.