Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

Przedstawiony niżej schemat dotyczy dziedziczenia dwóch cech sprzężonych, których allele mają swoje loci na tym samym chromosomie (w tym przypadku nie występuje crossing over). Dziedziczenie dotyczy alleli warunkujących barwę i kształt nasion kukurydzy : AB – zielone, gładkie, ab – żółte, pomarszczone.

a)Wpisz w odpowiednie miejsca schematu genotypy gamet rodziców i genotypy potomstwa powstałego na skutek krzyżowania osobników o genotypie pokazanym na schemacie.
Krzyżówka genetyczna
b)Na podstawie wpisanych genotypów potomstwa podaj ich fenotypy i ustal występujący w tym przypadku stosunek fenotypów.

Rozwiązanie

a)
1 p. – za poprawne wpisanie do krzyżówki wszystkich genotypów gamet i genotypów gamet potomstwa

Poprawna odpowiedź:

  • Genotypy gamet rodziców: AB, ab
  • Genotypy potomstwa: AABB, AaBb, AaBb, aabb

b)
1 p. − za podanie fenotypów i ustalenie ich stosunku przy poprawnie wykonanym poleceniu a)

Poprawna odpowiedź:

zielone gładkie: żółte pomarszczone 3:1

0 p. − za poprawne podanie fenotypów oraz poprawne ustalenie ich stosunku, ale przy błędnie wykonanym poleceniu a) dotyczącym krzyżówki

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo