Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Inżynieria i badania genetyczne Typ: Podaj/wymień

U roślin kwiatowych kluczowym genem inicjującym powstawanie kwiatów jest gen LEAFY. Badacze wprowadzili do komórek osiki kopię tego genu wyizolowanego z rzodkiewnika. Uzyskali rośliny, które kwitły i owocowały w wieku kilku miesięcy i przy wysokości kilku centymetrów. Dla porównania – w normalnych warunkach drzewo to zakwita w wieku 18–20 lat, kiedy osiągnie wysokość około 10 m.

Podaj jeden przykład praktycznego wykorzystania wyników badań przeprowadzonych z wykorzystaniem opisanej techniki inżynierii genetycznej.

Rozwiązanie

1 p. − za poprawnie podany przykład uwzględniający uzyskanie odmian roślin, które mają skróconą fazę wegetatywną lub mniejszą wysokość

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Wyniki tych badań mogą zostać wykorzystane do uzyskania odmian, które zakwitają w młodszym wieku.
  • Można otrzymać rośliny, które kwitną po osiągnięciu mniejszej wysokości.
  • Mogą zostać wykorzystane w celu doprowadzenia do skrócenia okresu rozwoju wegetatywnego roślin i przyspieszenia przejścia do fazy generatywnej.