Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj/wymień

Fitooczyszczanie jest metodą oczyszczania zanieczyszczonych przez ścieki gleb i wód. Wykorzystuje ona naturalne zdolności roślin do pobierania i gromadzenia substancji toksycznych, ich redukcji i degradacji. Rośliny wykorzystywane w tej technologii charakteryzują się dużą zdolnością akumulacji zanieczyszczeń, wysokim przyrostem biomasy oraz wysokim stopniem przemieszczania się zanieczyszczeń, np. metali z korzeni do części nadziemnych. Warunki te spełniają takie rośliny jak trawy, sałata, tobołki alpejskie, kukurydza, skrzyp.
Ta technologia ma szereg zalet, np. nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych, jest czysta ekologicznie, wykazuje wysoką efektywność, nie wymaga skomplikowanego sprzętu. Ma też jednak i wady.

Podaj dwie wady fitooczyszczania.

Rozwiązanie

2 p. − za poprawne podanie dwóch wad fitooczyszczania
1 p. − za poprawne podanie jednej wady tej metody

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Działanie tej metody ograniczone jest do płytkich warstw gleby, dokąd sięgają korzenie.
  • Istnieje potrzeba dalszego zagospodarowania masy roślin, w której zmagazynowane są substancje toksyczne.
  • Wolne tempo oczyszczania, zatem metoda ta nie nadaje się do oczyszczania dużej ilości ścieków.
  • Zanieczyszczenia toksyczne kumulujące się w roślinach mogą wchodzić w łańcuch spasania.