Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Wpisz do tabeli odpowiednie określenia, które opisują wpływ układu nerwowego współczulnego i przywspółczulnego na funkcjonowanie wymienionych narządów w organizmie człowieka.

Narząd Część współczulna Część przywspółczulna
Źrenica rozszerzanie zwężanie
Oskrzela
Serce przyspieszenie pracy zwolnienie pracy
Jelita

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

Narząd Część współczulna Część przywspółczulna
Źrenica rozszerzanie zwężanie
Oskrzela rozszerzanie zwężanie
Serce przyspieszenie pracy zwolnienie pracy
Jelita zmniejszenie perystaltyki lub spowolnienie pracy lub zmniejszenie wydzielania soku jelitowego przyspieszenie perystaltyki lub przyspieszenie pracy lub zwiększenie wydzielania soku jelitowego

2 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch wierszy tabeli uwzględniające oba układy nerwowe
1 p. – za poprawne uzupełnienie jednego wiersza tabeli uwzględniające oba układy nerwowe
0 p. – za uzupełnienie wszystkich wierszy w jednej kolumnie dotyczącej działania tylko jednej części układu, lub za niepoprawne uzupełnienie obu wierszy tabeli