Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Naturalna mikroflora przewodu pokarmowego ma istotne znaczenie dla stanu zdrowia człowieka. Najmniej drobnoustrojów znajduje się w żołądku, a najwięcej w jelicie grubym. Drobnoustroje dostające się do przewodu pokarmowego w większości nie pokonują bariery, jaką jest żołądek. Te bakterie, które ją pokonają, mogą osiedlać się i rozwijać w jelitach. Podstawową mikroflorę jelitową tworzą bakterie kwasu mlekowego.

a)Wyjaśnij, dlaczego żołądek jest barierą dla większości drobnoustrojów.
b)Podaj przykład korzyści, jaką czerpie organizm człowieka z obecności mikroflory jelitowej.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Żołądek pełni rolę bariery dla większości drobnoustrojów, ponieważ w żołądku jest zbyt niskie pH, aby bakterie mogły przeżyć.
  • Żołądek pełni rolę bariery dla większości drobnoustrojów, ponieważ wydziela kwas solny, który niszczy drobnoustroje lub je zabija.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie uwzględniające niskie pH w żołądku lub obecność kwasu solnego i skutek tego dla drobnoustrojów
0 p. – za wyjaśnienie, które nie uwzględnia niskiego pH w żołądku albo obecności kwasu solnego, lub nie określa skutku dla drobnoustrojów

b)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Bakterie symbiotyczne tworzące mikroflorę jelitową:

  • produkują witaminę K lub witaminy z grupy B.
  • hamują rozwój szkodliwych bakterii lub grzybów.

1 p. – za podanie jednego poprawnego przykładu korzyści z obecności mikroflory jelitowej
0 p. – za podanie przykładu niepoprawnego