Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono fragment sieci pokarmowej biocenozy ogrodu.

Sieć pokarmowa
a)Podaj jeden przykład prawdopodobnej zmiany, jaka zajdzie w składzie gatunkowym tej biocenozy, jeśli usunie się róże.
b)Wypisz z podanej sieci pokarmowej wszystkich konsumentów I rzędu.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • W biocenozie tej prawdopodobnie wyginie skoczek różany.
  • W biocenozie tej prawdopodobnie zmniejszy się liczebność mszyc.

1 p. – za podanie, że w biocenozie wyginie skoczek różany lub będzie mniej mszyc
0 p. – za podanie innego przykładu zmiany, np. wyginięcie mszyc

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

gąsienice motyli, mszyce, skoczek różany

1 p. – za wypisanie z przedstawionej sieci pokarmowej trzech konsumentów I rzędu
0 p. – za wypisanie mniej niż trzech konsumentów I rzędu lub za wypisanie konsumentów innych rzędów