Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

Informacje do zadań 27. i 28.
Na schemacie przedstawiono piramidę pokarmową z biocenozy lasu oraz fragment przykładowej sieci pokarmowej.

Piramida troficzna

Na podstawie analizy przedstawionej powyżej sieci pokarmowej wymień:

  1. gatunek, który nie konkuruje z żadnym innym o pokarm
  2. dwa gatunki najsilniej konkurujące o pokarm

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

  1. królik
  2. mysz i nornica lub sowa i żmija

2 p. – za podanie, że królik nie konkuruje z żadnym innym gatunkiem o pokarm (1.) i poprawne wskazanie pary gatunków, które najsilniej konkurują ze sobą o pokarm (2.) w przedstawionej sieci pokarmowej
1 p. – za podanie, że królik nie konkuruje z żadnym innym gatunkiem o pokarm (1.), lub wskazanie pary dwóch gatunków, które najsilniej konkurują ze sobą o pokarm (2.) w przedstawionej piramidzie pokarmowej
0 p. – za podanie innych gatunków zwierząt