Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Uporządkuj wymienione zasoby naturalne, wpisując ich numery do odpowiedniej kolumny tabeli.

  1. Ropa naftowa
  2. Biogaz
  3. Drewno
  4. Gaz ziemny
  5. Węgiel kamienny
Zasoby nieodnawialne Zasoby odnawialne
   

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Zasoby nieodnawialne Zasoby odnawialne
1, 4, 5 2, 3

1 p. – za poprawne wpisanie numerów wszystkich nieodnawialnych i odnawialnych zasobów naturalnych we właściwych kolumnach tabeli
0 p. – za niepoprawne przyporządkowanie lub brak przyporządkowania nawet jednego zasobu naturalnego.