Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj/wymień

Odpady organiczne stanowią 35–50% objętości odpadów w gospodarstwie domowym. W wielu krajach Europy prowadzi się obowiązkową segregację odpadów z oddzieleniem odpadów organicznych. W Polsce segregowanie nie jest obowiązkowe.

Podaj po jednej korzyści dla gospodarstwa domowego i dla środowiska wynikającej z segregowania odpadów.

  1. Korzyść dla gospodarstwa domowego
  2. Korzyść dla środowiska

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

Korzyści dla gospodarstwa domowego:

  • Segregowanie pozwala zredukować koszty wywozu odpadów.
  • Oddzielenie odpadów organicznych i ich kompostowanie dostarcza naturalnego nawozu, który można wykorzystać, np. w ogrodzie lub do nawożenia trawnika.

Korzyści dla środowiska:

  • Segregowanie odpadów zmniejsza ilość śmieci wywożonych na wysypiska, co może zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko lub ograniczyć zajmowanie kolejnych terenów pod wysypiska.
  • Stosowanie kompostu zamiast nawozów sztucznych może ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko, np. eutrofizacja wód.

2 p. – za podanie jednej korzyści dla gospodarstwa domowego i jednej korzyści dla środowiska wynikających z segregowania odpadów
1 p. – za podanie jednej korzyści dla gospodarstwa domowego lub jednej korzyści dla środowiska wynikającej z segregowania odpadów
0 p. – za odpowiedzi niepoprawne lub zbyt ogólne, lub nieadekwatne do danej części polecenia, np. korzyść dla środowiska: odpady mogą być kompostowane i wykorzystane jako nawóz naturalny