Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Podaj/wymień

Informacje do zadań 6. i 7.
Na schemacie przedstawiono kształt klatki piersiowej oraz położenie przepony podczas wydechu i wdechu.

Wentylacja płuc

Podaj nazwę kości oznaczonej na powyższym schemacie literą X.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

X – mostek

1 p. – za podanie poprawnej nazwy wskazanego elementu budowy klatki piersiowej
0 p. – za podanie nazwy niepoprawnej