Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Rośliny - pozostałe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na schemacie przedstawiono cykl rozwojowy taśmy morskiej należącej do zielenic. W cyklu tym występuje diploidalny sporofit oraz haploidalny gametofit, które mają podobną budowę morfologiczną.

Cykl rozwojowy taśmy morskiej
a)Na podstawie powyższych informacji zapisz litery, którymi na schemacie oznaczono:

Zarodniki
Gamety

b)Wpisz na schemacie literę R w miejscu, gdzie zachodzi mejoza.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Zarodniki – B
Gamety – D

1 p. – za poprawne podanie dwóch oznaczeń literowych wskazanych stadiów w cyklu rozwojowym taśmy morskiej
0 p. – za podanie jednego oznaczenia lub za niepoprawne podanie oznaczeń literowych dwóch stadiów rozwojowych

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Cykl rozwojowy taśmy morskiej

1 p. – za poprawne wpisanie na schemacie litery R – miejsca zachodzenia mejozy (na schemacie pomiędzy A i B)
0 p. – za zaznaczenie mejozy w innym miejscu schematu