Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Stawonogi Typ: Podaj/wymień

Informacja do zadań 13. i 14.
Na rysunkach poniżej przedstawiono przedstawicieli różnych grup systematycznych stawonogów.
Uwaga: nie zachowano proporcji wielkości stawonogów.

Przedstawiciele stawonogów

Wymień dwie cechy budowy morfologicznej, które są wspólne dla wszystkich stawonogów.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • obecność odnóży członowanych
  • ciało podzielone na tagmy
  • obecność zewnętrznego pancerza lub chitynowego oskórka

2 p. – za dwie poprawne cechy budowy morfologicznej wspólne dla wszystkich stawonogów
1 p. – za jedną poprawną cechę budowy morfologicznej stawonogów
0 p. – za niepoprawne przykłady cech, np. obecność kończyn lub cechy dotyczące budowy anatomicznej, albo przykłady cech występujących tylko u niektórych grup stawonogów, np. głowa, tułów i odwłok