Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Pozostałe

Rodzice mają dwójkę potomstwa i spodziewają się kolejnego dziecka. Badania wykazały, że matka ma grupę krwi B, ojciec – grupę krwi A, starsze dziecko również grupę krwi A, a młodsze – ma grupę krwi 0.

a)Zapisz genotypy obojga rodziców, stosując dla oznaczenia alleli grup krwi symbole IA, IB, i.

Genotyp matki
Genotyp ojca

b)Zapisz krzyżówkę ilustrującą dziedziczenie grup krwi w tej rodzinie i określ, jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko będzie miało grupę krwi B.
Krzyżówka

Prawdopodobieństwo

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Genotyp matki– IBi
Genotyp ojca – IAi

1 p. – za poprawne zapisanie genotypów obojga rodziców
0 p. – za niepoprawne zapisanie genotypu nawet jednego z rodziców

b)
(0−2)

Poprawne odpowiedzi:

  • Przykład krzyżówki
Krzyżówka
  • Prawdopodobieństwo urodzenia się kolejnego dziecka z grupą krwi B: 25%

2 p. – za poprawne zapisanie krzyżówki i poprawne określenie prawdopodobieństwa wystąpienia u potomstwa grupy krwi B
1 p. – za poprawne zapisanie krzyżówki i nieprawidłowe określenie prawdopodobieństwa
0 p. – za poprawne określenie prawdopodobieństwa wystąpienia u potomstwa grupy krwi B przy nieprawidłowo zapisanej krzyżówce