Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 37.

Kategoria: Inżynieria i badania genetyczne Metody badawcze i doświadczenia Typ: Podaj/wymień

Jedną z podstawowych metod stosowanych obecnie w badaniach molekularnych i inżynierii genetycznej jest PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy). Jest to reakcja umożliwiająca powielenie (amplifikację) w krótkim czasie fragmentu genomowego DNA w miliardach kopii. Metoda ta pozwala na analizę bardzo małych, wręcz śladowych ilości DNA.

Podaj dwa przykłady praktycznego zastosowania PCR.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • do identyfikacji przestępcy na podstawie śladowych ilości DNA (materiału genetycznego)
  • do identyfikacji ofiar katastrof na podstawie śladowych ilości DNA
  • do ustalania ojcostwa
  • do porównywania DNA izolowanego ze szczątków wymarłych gatunków organizmów
  • w testach wykrywających obecność wirusów i bakterii, np. wirusa HIV
  • w diagnostyce chorób genetycznych, np. mukowiscydozy
  • w genetyce molekularnej do namnażania DNA dla celów, np. sekwencjonowania lub klonowania DNA

2 p. – za podanie poprawnych dwóch przykładów zastosowania PCR
1 p. – za podanie jednego poprawnego przykładu zastosowania PCR
0 p. – za podanie przykładów, które nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, np. przykładów hipotetycznych,
lub – zbyt ogólnych, gdy PCR nie jest jedyną stosowaną metodą, np. tworzenie transgenicznych organizmów,
lub – takich, gdzie metoda PCR nie jest wykorzystywana