Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Enzymy Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Informacja do zadań 9. i 10.
W tabeli przedstawiono wyniki badania zależności aktywności kinazy pirogronianowej (kluczowego enzymu w procesie glikolizy) od pH w komórkach mięśni szkieletowych oraz ściany żołądka pewnego kręgowca.

Wartość pH Aktywność kinazy pirogronianowej (j. umowne/g tkanki)
w mięśniach szkieletowych w tkankach ściany żołądka
6,0 67 41
6,5 159 121
7,0 168 135
7,5 153 111
8,0 126 86

Na podstawie danych z tabeli wykonaj w jednym układzie współrzędnych wykres liniowy dla każdej z tkanek przedstawiający zależność aktywności kinazy pirogronianowej od pH.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Wykres

2 p. – za poprawne narysowanie i opisanie osi współrzędnych; X – pH, Y – aktywność kinazy pirogronianowej (j.u/g tkanki) oraz za poprawne wyskalowanie osi i wykreślenie obu krzywych, oraz ich oznaczenie lub zapisanie legendy
1 p. – za poprawne narysowanie i opisanie tylko obu osi współrzędnych; X – pH, Y – aktywność kinazy pirogronianowej (j.u/g tkanki) lub za wykres, w którym osie są poprawnie wyskalowane i narysowane krzywe, ale występują usterki w opisie osi, np. brak jednostek, legendy
0 p. – za wykres, w którym zdający odwrotnie przyporządkował zmienne do osi lub – za wykres, w którym opisanie jednej osi nie jest poprawne (np. brak jednostek) i punkty nie są właściwie naniesione (np. połączone z miejscem 0 osi ), albo brak legendy, czyli opisu krzywych