Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Zbadano częstość występowania grup krwi w całej populacji ludzkiej na wyspie liczącej 1000 mieszkańców. Stwierdzono występowanie grup krwi: A – 359 osób, B – 351 osób oraz AB – 290 osób. U nikogo natomiast nie stwierdzono grupy krwi 0.

Na podstawie powyższych informacji uzupełnij tabelę oraz przedstaw na diagramie słupkowym częstość występowania badanych grup krwi wśród mieszkańców tej wyspy (z dokładnością do 1%).

Grupa krwi Liczba osób Częstość występowania grupy krwi
(w procentach)
A 359 36%
B
AB
0 0 0%

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • Uzupełnienie tabeli:
Grupa krwi Liczba osób Częstość występowania grupy krwi
(w procentach)
A 359 36%
B 351 35
AB 290 29
0 0 0%
  • Przykład wykresu:
Przykładowy wykres

2 p. – za poprawne wypełnienie dwóch wierszy tabeli oraz w całości prawidłowe narysowanie wykresu, czyli:
– podpisanie słupków – grupy krwi: grupa A, grupa B, grupa AB, grupa 0 i prawidłowe opisanie osi – częstość występowania grupy krwi w %
oraz
– wyskalowanie osi i narysowanie wszystkich słupków
1 p. – za poprawne podpisanie słupków diagramu i opisanie osi przy niepoprawnym wypełnieniu tabeli lub niepoprawnym wyskalowaniu osi, lub niepoprawnym albo niepełnym narysowaniu słupków diagramu
lub
– za poprawne wypełnienie tabeli oraz wyskalowanie osi i narysowanie słupków diagramu przy niepełnym opisie osi, lub niepodpisanych słupkach diagramu
0 p. – za całkowicie nieprawidłowo narysowany i opisany diagram