Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono fragment układu pokarmowego człowieka.

Układ pokarmowy
a)Podaj nazwę enzymu wydzielanego w narządzie oznaczonym literą X i nazwę składnika pokarmowego, który jest przez niego rozkładany.

Enzym
Składnik pokarmowy

b)Podaj nazwę narządu oznaczonego na rysunku literą Y i określ funkcję, jaką pełni ten narząd w układzie pokarmowym.
c)Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Jedną z głównych funkcji struktury oznaczonej na rysunku literą Z jest

  1. detoksykacja szkodliwych produktów przemiany materii.
  2. wchłanianie prostych związków organicznych.
  3. trawienie białek, węglowodanów i tłuszczów.
  4. wchłanianie wody.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

  • pepsyna – białko
  • lipaza żołądkowa – tłuszcz (zemulgowany)

1 p. – za podanie poprawnej nazwy enzymu wydzielanego w żołądku oraz podanie nazwy trawionego przez ten enzym składnika pokarmowego
0 p. – za podanie tylko nazwy enzymu bez podania trawionego składnika pokarmowego lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. nazwa enzymu: podpuszczka

b)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • Pęcherzyk żółciowy – magazynuje (gromadzi) żółć wytwarzaną w wątrobie i uwalnia ją do dwunastnicy z chwilą rozpoczęcia trawienia.
  • Pęcherzyk żółciowy – zagęszcza żółć wytwarzaną w wątrobie i uwalnia ją do jelita cienkiego.

1 p. – za podanie poprawnej nazwy narządu oznaczonego na rysunku literą Y i określenie jego funkcji
0 p. – za podanie tylko nazwy narządu bez podania funkcji lub odpowiedź niepoprawną, np. pęcherzyk żółciowy produkuje / wydziela żółć.

c)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

D. / wchłanianie wody

1 p. – za zaznaczenie prawidłowego dokończenia zdania
0 p. – za zaznaczenie odpowiedzi nieprawidłowej lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi