Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Choroby człowieka Genetyka - pozostałe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Określ genetyczne podłoże każdej z wymienionych chorób, wstawiając literę X we właściwej komórce tabeli.

Nazwa choroby Sprzężenie z płcią Autosomia dominująca Autosomia recesywna Aberracja chromosomowa
Zespół Turnera
Zespół Downa
Hemofilia
Fenyloketonuria

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Nazwa choroby Sprzężenie z płcią Autosomia dominująca Autosomia recesywna Aberracja chromosomowa
Zespół Turnera X
Zespół Downa X
Hemofilia X
Fenyloketonuria X

2 p. – za poprawne określenie genetycznego podłoża wszystkich chorób wymienionych w tabeli
1 p. – za poprawne określenie genetycznego podłoża dwóch lub trzech chorób
0 p. – za określenie genetycznego podłoża tylko jednej choroby lub niepoprawne określenia wszystkich chorób