Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono fragment układu pokarmowego człowieka.

Układ pokarmowy
a)Podaj nazwę struktury oznaczonej na rysunku literą B i określ jej funkcję w układzie pokarmowym człowieka.
b)Zapisz literę, którą na rysunku oznaczono strukturę produkującą wydzielane do dwunastnicy enzymy trawienne. Podaj jej nazwę.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • Pęcherzyk żółciowy – magazynuje żółć wytwarzaną w wątrobie i dostarcza ją do dwunastnicy z chwilą rozpoczęcia trawienia.
  • Pęcherzyk żółciowy – zagęszcza żółć wytwarzaną w wątrobie i uwalnia ją do jelita cienkiego z chwilą rozpoczęcia trawienia.

1 p. – za podanie poprawnej nazwy struktury wskazanej na rysunku i określenie jej funkcji
0 p. – za podanie tylko nazwy struktury bez określenia jej funkcji lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. produkuje lub wydziela żółć

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

  • struktura: C
  • trzustka

1 p. – za podanie litery oznaczającej strukturę wydzielającą enzymy trawienne do dwunastnicy oraz podanie nazwy struktury
0 p. – za podanie tylko oznaczenia literowego tej struktury lub tylko jej nazwy, lub odpowiedź niepoprawną