Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 35.

Kategoria: Ekologia Metody badawcze i doświadczenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Przeprowadzono doświadczenie dotyczące wzajemnych stosunków między populacjami dwóch gatunków orzęsków (gatunek 1 i gatunek 2). Orzęski z gatunku 2 polowały na przedstawicieli gatunku 1. Zastosowano dwa warianty doświadczenia (hodowla A i hodowla B), w których obserwowano zmiany liczebności populacji obu gatunków w zależności od tego, czy ofiary znajdowały schronienie, czy też nie.
Na rysunkach przedstawiono wyniki obu wariantów opisanego doświadczenia.

Populacje orzęsków wykresy

Opisz zmiany liczebności populacji drapieżnych orzęsków tylko w tym doświadczeniu, w którym ofiary nie znalazły schronienia. Uwzględnij przyczyny i skutki tych zmian.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

W doświadczeniu A drapieżne orzęski (gatunek 2) początkowo zwiększały swoją liczebność dzięki obfitości pożywienia (gatunek 1), a następnie wskutek braku pożywienia, spowodowanego zmniejszaniem się liczebności gatunku 1. ich liczba gwałtownie zmniejszała się, aż do ich wyginięcia.

1 p. – za poprawny opis zmian populacji drapieżnych orzęsków we właściwie wybranym doświadczeniu (doświadczenie A) z uwzględnieniem przyczyny i skutku tych zmian
0 p. – za opis dotyczący doświadczenia B lub opis niepełny, lub odpowiedź niepoprawną