Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Podaj/wymień

W budowie kręgosłupa człowieka wyróżnia się pięć odcinków zbudowanych z kręgów, które są ze sobą połączone za pomocą mięśni i więzadeł.

a)Uporządkuj wymienione w tabeli odcinki kręgosłupa w kolejności ich występowania. Wpisz odpowiednio numery 2–5.
Nazwa odcinka kręgosłupa Numer
piersiowy
guziczny
szyjny 1
krzyżowy
lędźwiowy

 

b)Wymień dwie funkcje, które pełni kręgosłup w organizmie człowieka.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Nazwa odcinka kręgosłupa Numer
piersiowy 2
guziczny 5
szyjny 1
krzyżowy 4
lędźwiowy 3

1 p. – za poprawne uporządkowanie wszystkich odcinków kręgosłupa zgodnie z kolejności ich występowania w organizmie człowieka
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. z inną kolejnością, lub niepełną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−2)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • podpora dla czaszki / obręczy barkowej / obręczy miednicznej / żeber
  • miejsce przyczepu dla mięśni (utrzymujących postawę ciała)
  • ochrona rdzenia kręgowego
  • amortyzowanie wstrząsów
  • utrzymywane wyprostowanej postawy ciała
  • magazynowanie wapnia / soli mineralnych
  • rola krwiotwórcza

2 p. – za podanie dwóch poprawnych funkcji, które pełni kręgosłup w organizmie człowieka
1 p. – za podanie jednej poprawnej funkcji kręgosłupa w organizmie człowieka
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. odpowiada za utrzymanie równowagi lub odpowiedź odnoszącą się do ogólnych funkcji szkieletu, np. ochrania narządy wewnętrzne, lub brak odpowiedzi