Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Układ powłokowy Typ: Podaj/wymień

Tkanka tłuszczowa jest utworzona z komórek gromadzących tłuszcz. Jej główną funkcją jest magazynowanie substratów energetycznych. Występuje w różnych miejscach organizmu, więc spełnia też inne funkcje.

Podaj przykład miejsca występowania tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka i funkcję tej tkanki związaną z podaną lokalizacją, inną niż magazynowanie substratów energetycznych.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Tkanka tłuszczowa

  • występuje wokół niektórych narządów, np. nerek / serca, gdzie ochrania / podtrzymuje narządy / amortyzuje wstrząsy
  • tworzy warstwę podskórną skóry, gdzie pełni rolę termoizolacyjną / chroni przed utratą ciepła

1 p. – za poprawne podanie przykładu występowania tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka i poprawne określenie funkcji tej tkanki związanej z podaną jej lokalizacją (innej niż magazynowanie substratów energetycznych)
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. podanie tylko przykładu występowania tkanki tłuszczowej bez określenia jej funkcji lub podanie tylko funkcji bez odniesienia jej do konkretnego przykładu miejsca występowania tej tkanki, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. pełni funkcję termoregulacyjną, lub brak odpowiedzi