Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Tkanki roślinne Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono fragment budowy anatomicznej korzenia.

Budowa korzenia
a)Podaj nazwy oraz funkcje tkanek oznaczonych na rysunku literami A i B.
Nazwa tkanki Funkcja tkanki
A
B
b)Spośród cech budowy korzenia widocznych na rysunku podaj jedną, która świadczy o tym, że zilustrowano na nim budowę pierwotną tego organu.

Rozwiązanie

a)(0−2)
 
Nazwa tkanki Funkcja tkanki
A Łyko (pierwotne)/ (proto)floem Transport asymilatów / związków organicznych
B Drewno (pierwotne) / (proto)ksylem Transport wody z solami mineralnymi

2 p. – za podanie poprawnych nazw i funkcji dwóch tkanek
1 p. – za podanie poprawnej nazwy i funkcji jednej tkanki
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. podanie niepoprawnej nazwy tkanki przy poprawnie podanej funkcji lub za podanie poprawnej nazwy tkanki, ale z błędnie lub w sposób ogólny określoną funkcją, np. łyko – transport substancji pokarmowych / odżywczych, lub odpowiedź całkowicie niepoprawną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • obecność skórki z włośnikami / skórki / włośników
  • naprzemianległy / radialny układ wiązek przewodzących
  • występuje śródskórnia i okolnica

1 p. – za poprawne podanie widocznej na rysunku cechy budowy korzenia charakterystycznej dla jego budowy pierwotnej
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną lub odpowiedź, która nie odnosi się do cech budowy korzenia widocznych na rysunku, np. brak miazgi / brak wtórnego łyka / brak wtórnego drewna, lub brak odpowiedzi