Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

Efekt dziedziczenia zmutowanego allelu powodującego defekt organizmu zależy od tego, czy allel ten jest dominujący, czy – recesywny.
Na schematach przedstawiono dwa modele dziedziczenia (I i II) autosomalnej cechy jednogenowej. W obu rodowodach w pokoleniu F1 nie zaznaczono osób chorych.

Modele dziedziczenia
a)Uzupełnij tabelę, wpisując oznaczenia cyfrowe zdrowych osób z pokolenia F1.
Fenotyp Model dziedziczenia I Model dziedziczenia II
zdrowy
b)Określ prawdopodobieństwo (w %) wystąpienia choroby u kolejnego dziecka w pokoleniu F1, w obu zilustrowanych przypadkach.

Model dziedziczenia I   Model dziedziczenia II

Rozwiązanie

a)(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Fenotyp Model dziedziczenia I Model dziedziczenia II
zdrowy 2 2, 3

1 p. – za wpisanie w tabeli wszystkich poprawnych oznaczeń cyfrowych osób zdrowych w pokoleniu F1
0 p. – za odpowiedź niepoprawną nawet w jednym przypadku lub niepełną, lub brak odpowiedzi

b)(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Model dziedziczenia I – 50%
Model dziedziczenia II – 25%

1 p. – za poprawne określenie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby w obu zilustrowanych modelach dziedziczenia
0 p. – za poprawne określenie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby tylko w jednym modelu dziedziczenia lub błędne określenie w obu modelach, lub brak odpowiedzi