Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

Barwa tłuszczu u królików zależy od jednej pary alleli oraz od rodzaju pokarmu. Osobniki heterozygotyczne oraz homozygoty dominujące mają enzym rozkładający ksantofil (barwnik będący przyczyną żółtego zabarwienia tłuszczu). U homozygot recesywnych ten enzym jest nieaktywny, ale karmienie paszą pozbawioną ksantofilu powoduje, że ich tłuszcz jest biały. Skrzyżowano parę królików heterozygotycznych pod względem genu warunkującego barwę tłuszczu i otrzymano potomstwo o różnym zabarwieniu tłuszczu.

Określ procentowy udział fenotypów (barwa tłuszczu) wśród potomstwa tej pary królików w zależności od rodzaju otrzymywanej paszy.

Procentowy udział fenotypów (tłuszcz biały i żółty) wśród potomstwa karmionego paszą

zawierającą ksantofil
bez ksantofilu

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

  • pasza zawierająca ksantofil: 75% tłuszcz biały i 25% tłuszcz żółty
  • pasza bez ksantofilu: 100% tłuszcz biały (0% tłuszcz żółty)

2 p. – za poprawne określenie procentowego udziału każdego z wymienionych fenotypów (tłuszcz biały i tłuszcz żółty) wśród potomstwa przy obydwu rodzajach paszy
1 p. – za poprawne określenie procentowego udziału fenotypów tylko dla jednego rodzaju paszy
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. podanie jednego prawdopodobieństwa przy każdej z dwóch sytuacji, lub brak odpowiedzi