Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Podaj/wymień

Wazopresyna, czyli hormon antydiuretyczny (ADH) produkowany przez podwzgórze i uwalniany z tylnego płata przysadki mózgowej, jest ważnym regulatorem bilansu wodnego w organizmie człowieka.
Na schemacie przedstawiono mechanizm hormonalnej regulacji zawartości wody w organizmie człowieka.

Działanie wazopresyny - schemat
a)Do miejsc oznaczonych na schemacie literami A i B przyporządkuj określenia odpowiadające wydzielaniu ADH – zwiększone, zmniejszone – i zapisz je poniżej.

A.
B.

b)Podaj, jakie objawy wywoła niedobór hormonu ADH, spowodowany uszkodzeniem komórek tylnego płata przysadki.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

A – zmniejszone, B – zwiększone

1 p. – za poprawne przyporządkowanie obu określeń do miejsc wskazanych na schemacie
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. przyporządkowanie tylko jednego określenia lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Niedobór hormonu ADH spowoduje

  • wydalanie dużej/nadmiernej ilości moczu (tzw. moczówkę prostą).
  • odwodnienie organizmu.

1 p. – za poprawne podanie przykładu objawów niedoboru ADH spowodowanych uszkodzeniem tylnego płata przysadki, uwzględniające wydalanie dużych ilości moczu lub odwodnienie organizmu
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi