Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Układ krążenia Układ wydalniczy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Funkcjonowanie organizmu człowieka jest możliwe dzięki współdziałaniu układów i narządów, czego przykładem może być współpraca układu krwionośnego i wydalniczego. Krew dostarcza do nerek tlen i składniki odżywcze niezbędne do uzyskania energii, koniecznej dla zachodzących tam procesów, natomiast w nerkach wytwarzany jest hormon erytropoetyna, którego wydzielanie się zwiększa, gdy we krwi znajduje się zbyt mało tlenu.

Uzasadnij, podając inny niż w tekście argument, że układ krwionośny i wydalniczy współdziałają w organizmie człowieka.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Krew transportuje z komórek organizmu do nerek zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii, a zachodzące w nefronach procesy filtracji (i resorpcji) umożliwiają wydalanie wraz z moczem produktów zbędnych i szkodliwych (oraz zapewniają stały skład krwi).
  • Rozbudowana sieć włosowatych naczyń krwionośnych w nerkach umożliwia zachodzenie w tych narządach procesu filtracji krwi oraz procesu zwrotnego wchłaniania składników przydatnych organizmowi.

1 p. – za poprawne uzasadnienie współdziałania obu układów – krwionośnego i wydalniczego, uwzględniające ich uczestniczenie w wybranym procesie
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. odnoszącą się tylko do jednego z układów, lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi