Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj/wymień

Jelito cienkie jest najdłuższym odcinkiem przewodu pokarmowego człowieka. Treść pokarmowa docierająca do jelita cienkiego jest w nim przesuwana i w tym czasie podlega procesom trawienia chemicznego, a strawione składniki pokarmowe są wchłaniane do nabłonka jelita, skąd są przekazywane do naczyń krwionośnych lub limfatycznych.

Podaj po jednym przykładzie cech budowy jelita, które są przystosowaniem do:

  1. przesuwania treści pokarmowej ,
  2. trawienia pokarmu ,
  3. wchłaniania strawionych składników pokarmowych .

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  1. występowanie w ścianach jelita mięśni gładkich/mięśni okrężnych i podłużnych/mięśni odpowiedzialnych za ich perystaltykę,
  2. obecność gruczołów wydzielających enzymy trawienne,
  3. obecność kosmków jelitowych/mikrokosmków zwiększających powierzchnię chłonną.

3 p. – za poprawne podanie trzech właściwych cech budowy jelita cienkiego, będących przystosowaniem do wskazanych czynności lub funkcji
2 p. – za poprawne podanie dwóch cech budowy jelita cienkiego będących przystosowaniem do wskazanych czynności lub funkcji
1 p. – za poprawne podanie jednej cechy budowy jelita cienkiego będącej przystosowaniem do wskazanej czynności lub funkcji
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi