Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień

Każdy rodzaj cząsteczki tRNA ma zdolność przyłączania określonego aminokwasu i dzięki sekwencji trzech nukleotydów zwanej antykodonem rozpoznaje komplementarny dla niego kodon w mRNA.
Na schemacie przedstawiono fragment nici mRNA oraz trzy cząsteczki tRNA (A–C), przenoszące aminokwasy zapisane w tym fragmencie (te cząsteczki ułożono w sposób przypadkowy). Strzałką oznaczono kierunek odczytu informacji genetycznej. W tabeli zamieszczono fragment kodu genetycznego.

Synteza białek
a)Ustal, jaka będzie kolejność tRNA, oznaczonych literami A, B i C, przyłączanych w procesie syntezy białka na matrycy mRNA o podanej sekwencji nukleotydów.

Kolejność tRNA

b)Na podstawie tabeli z fragmentem kodu genetycznego zapisz nazwy kolejnych aminokwasów (oznaczonych na schemacie literami X, Y, Z) w powstałym trójpeptydzie.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

kolejność tRNA: B, C, A lub UAC, CCA, UGU

1 p. – za poprawne podanie kolejności przyłączanych cząsteczek tRNA do fragmentu mRNA o podanej sekwencji nukleotydów
0 p. – za podanie niewłaściwej kolejności przyłączanych cząsteczek tRNA lub odpowiedź niepełną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

metionina – glicyna – treonina

1 p. – za poprawne podanie nazw kolejnych aminokwasów, które wystąpią w powstałym trójpeptydzie
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. podanie nazw niewłaściwych aminokwasów lub podanie niewłaściwej ich kolejności, lub odpowiedź niepełną, lub brak odpowiedzi

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo