Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Układ oddechowy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących budowy i działania układu oddechowego człowieka. Wpisz w prawej kolumnie tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

P/F
1. Krtań jest narządem wchodzącym w skład układu oddechowego i pokarmowego.
2. Tchawica stanowi fragment dróg oddechowych i jest jednocześnie narządem głosu.
3. Przepona, kurcząc się, opuszcza się w dół, co skutkuje zwiększeniem pojemności klatki piersiowej.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

1.– F, 2.– F, 3. – P

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji dotyczących układu oddechowego
0 p. – za odpowiedź niepełną lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi