Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Skład organizmów Układ hormonalny Typ: Podaj/wymień Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Wapń jest ważnym składnikiem organizmu człowieka. W osoczu krwi powinno znajdować się około 2,2–2,6 mmol/l jonów tego pierwiastka, niezbędnego do wielu procesów wewnątrzkomórkowych. Obniżenie poziomu jonów wapnia we krwi skutkuje uruchomieniem jego zasobów zgromadzonych w kościach.

a)Wśród przykładów procesów zachodzących w komórkach organizmu człowieka zaznacz ten proces, w którym istotny udział biorą jony wapnia.
  1. Polaryzacja błony komórkowej.
  2. Skurcz komórek mięśniowych.
  3. Przenoszenie elektronów w łańcuchu oddechowym.
  4. Łączenie podjednostek rybosomów podczas biosyntezy białka.
b)Podaj nazwę hormonu, którego wydzielanie się zwiększa, gdy poziom jonów wapnia we krwi jest zbyt niski.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź: B

1 p. – za poprawny wybór procesu, w którym biorą udział jony wapnia
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub wybór więcej niż jednego procesu, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

parathormon/kalcytriol

1 p. – za poprawne podanie nazwy hormonu wydzielanego w sytuacji zbyt niskiego poziomu wapnia we krwi
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi