Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Człowiek jest przedstawicielem strunowców (Chordata), lecz większość cech świadczących o przynależności do tego typu zwierząt występuje u człowieka jedynie w okresie zarodkowym.

Wymień dwie cechy charakterystyczne dla budowy strunowców, pojawiające się podczas rozwoju zarodkowego człowieka.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • struna grzbietowa
  • szczeliny skrzelowe/łuki skrzelowe/kieszonki skrzelowe/gardziel ze szczelinami skrzelowymi
  • układ nerwowy o budowie cewy/cewa nerwowa/cewka nerwowa
  • obecność ogona

2 p. – za poprawne podanie dwóch cech strunowców występujących tylko w okresie rozwoju zarodkowego człowieka
1 p. – za poprawne podanie jednej cechy strunowców występującej tylko w okresie rozwoju zarodkowego człowieka
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. chrzęstna struna grzbietowa, skrzela, kręgi ogonowe lub brak odpowiedzi