Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Barwa kolców malin jest warunkowana przez dwa geny dziedziczące się niezależnie. Dominujący allel A jednego genu warunkuje pojawienie się kolców o zabarwieniu różowym, natomiast recesywny allel a tego genu odpowiada za ich kolor zielony. Obecność dominującego allelu B drugiego genu skutkuje zwiększeniem intensywności koloru różowego, co prowadzi do powstania kolców purpurowych. Allel B nie wpływa na zmianę barwy kolców zielonych.
Po skrzyżowaniu rośliny o kolcach różowych z rośliną mającą kolce zielone otrzymano w pokoleniu F1 wszystkie rośliny o kolcach purpurowych.

a)Podaj genotypy roślin z pokolenia rodzicielskiego (P) mających:

różowe kolce ,

zielone kolce

b)Zaznacz zestaw fenotypów (A–D), które powinny wystąpić najliczniej i najmniej licznie wśród dużej liczby potomstwa uzyskanego z nasion po skrzyżowaniu roślin z pokolenia F1.
Fenotyp najliczniejszy Fenotyp najmniej liczny
A kolce purpurowe kolce różowe
B kolce różowe kolce zielone
C kolce purpurowe kolce zielone
D kolce różowe kolce purpurowe

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

różowe kolce: AAbb,
zielone kolce: aaBB

1 p. – za poprawne zapisanie obu genotypów roślin z pokolenia rodzicielskiego
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. zapisanie genotypu tylko jednej rośliny rodzicielskiej, lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź: A

1 p. – za poprawne zaznaczenie właściwego zestawu fenotypów
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, lub brak odpowiedzi