Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Wymienionym białkom (A–C) przyporządkuj po jednej funkcji (1−4), jaką pełnią one w organizmie człowieka.

A. kolagen 1. odpornościowa
B. gammaglobulina 2. receptorowa
C. hemoglobina 3. strukturalna
4. transportowa

A.
B.
C.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

A. – 3, B. – 1, C. – 4

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne przyporządkowanie wszystkim trzem białkom po jednej ich funkcji.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.