Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

Klinowate uwypuklenie linii nasady włosów na czole (tak zwany „wdowi ząbek”) jest warunkowane autosomalnym allelem dominującym (B). Z czwórki potomstwa rodziców, którzy oboje mają klinowate uwypuklenie linii nasady włosów, dwoje dzieci ma również tę cechę, a dwoje – tej cechy nie ma.

a)Zapisz genotypy rodziców.

Genotyp matki:
Genotyp ojca:

b)Zapisz wszystkie prawdopodobne genotypy, które mogą wystąpić u ich dzieci.
c)Zapisz genotyp dziecka, którego całe potomstwo (100%) będzie miało klinowatą nasadę włosów.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

Genotyp matki: Bb
Genotyp ojca: Bb

Schemat punktowania
1 p. – za zapisanie poprawnych genotypów obojga rodziców.
0 p. – za odpowiedź niespełniająca powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

BB, Bb, bb

Schemat punktowania
1 p. – za zapisanie wszystkich trzech możliwych genotypów, które mogą wystąpić u dzieci opisanych w tekście rodziców.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

c)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

BB

Schemat punktowania
1 p. – za zapisanie poprawnego genotypu dziecka, którego całe potomstwo będzie miało klinowatą nasadę włosów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.