Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono, w sposób uproszczony, zmiany w tempie zużywania substratów i wytwarzania produktów w przebiegu następujących po sobie dwóch procesów (I i II), dostarczających energii z utleniania glukozy w komórkach intensywnie pracujących mięśni szkieletowych.

Oddychanie komórkowe wykres
a)Podaj nazwę każdego z przedstawionych procesów.

I.
II.

b)Podaj nazwę związku chemicznego powstającego w przebiegu procesu II w komórce mięśniowej i oznaczonego na schemacie literą X.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

I – oddychanie tlenowe
II – oddychanie beztlenowe/fermentacja mleczanowa/fermentacja mlekowa

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnych nazw obydwu procesów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

mleczan/kwas mlekowy

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnej nazwy produktu procesu II oznaczonego na schemacie literą X.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.