Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Układ krążenia Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono trzy obrazy mikroskopowe próbki krwi pacjenta po dodaniu do niej określonych przeciwciał. Badanie wykonano w celu oznaczenia grupy krwi pacjenta.

Oznaczanie grupy krwi

Podaj grupę krwi, którą ma badany pacjent. W odpowiedzi uwzględnij układ grupowy krwi AB0 oraz czynnik Rh.

Grupa krwi pacjenta:

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

grupa krwi: 0 Rh+

Schemat punktowania
1 p. – za podanie właściwej grupy krwi uwzględniające układ grupowy AB0 i czynnik Rh.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.