Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Enzymy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby poprawnie charakteryzowały enzymy. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

  1. Enzymy występują (we wszystkich żywych komórkach / wyłącznie w komórkach o dużej aktywności metabolicznej).
  2. Aktywność enzymów (zależy / nie zależy) od pH środowiska.
  3. Enzymy (podwyższają / obniżają) energię aktywacji reakcji.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

A. Enzymy występują (we wszystkich żywych komórkach/wyłącznie w komórkach o dużej aktywności metabolicznej).
B. Aktywność enzymów (zależy/nie zależy) od pH środowiska.
C. Enzymy (podwyższają/obniżają) energię aktywacji reakcji.

Schemat punktowania
1 p. – za podkreślenie w każdym z trzech zdań właściwego określenia.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo