Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Ekologia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Informacja do zadań 31.−32.
Na małej bezludnej wyspie Hirta, na której brak dużych drapieżników, ekolodzy od wielu lat prowadzili badania populacji zdziczałych owiec rasy Soay. Zajmowali się m.in. monitorowaniem liczebności całej populacji oraz określaniem, ile spośród wszystkich młodych owiec wydaje na świat potomstwo. Wyniki badań przedstawiono w tabeli.

Liczebność populacji owiec Soay Odsetek młodych owiec wydających na świat potomstwo
200 80
250 71
300 62
350 50
400 40
450 30
500 20
550 13

Na podstawie: Biologia, red. N.A. Campbell, Poznań 2012.

Na podstawie danych z tabeli narysuj wykres liniowy przedstawiający odsetek młodych owiec wydających na świat potomstwo w zależności od liczebności populacji owiec na wyspie Hirta.

Rozwiązanie

Przykładowa odpowiedź

Wykres

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne wykonanie wykresu, tj.:

  • prawidłowy opis obydwu osi: X – liczebność populacji owiec (Soay), Y – odsetek młodych owiec wydających na świat potomstwo/produkujących potomstwo, lub liczba młodych owiec wydających na świat potomstwo/produkujących potomstwo (%)
  • prawidłowe wyskalowanie obu osi i naniesienie danych na wykres liniowy.

1 p. – za tylko prawidłowy opis obydwu osi X i Y przy nieprawidłowym ich wyskalowaniu i naniesieniu danych
lub
za tylko prawidłowe wyskalowanie obydwu osi i naniesienie danych przy nieprawidłowo opisanych osiach.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi, lub za wykres z odwróconą zależnością.