Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na rysunku przedstawiono w uproszczeniu układ krwionośny człowieka.

a)Podaj, z którego obiegu krwi – A czy B – wpływa do serca krew utlenowana. Odpowiedź uzasadnij.
b)Zaznacz poniżej nazwy dwóch naczyń krwionośnych, którymi krew wypływa z serca.
  1. żyła płucna
  2. aorta
  3. tętnica płucna
  4. żyła główna
  5. żyła wrotna

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za wskazanie obiegu B i uzasadnienie odnoszące się do kierunku przepływu krwi do lewego przedsionka lub jej wypływania z prawej komory.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Krew utlenowana wpływa do serca z obiegu B, ponieważ:

  • w obiegu tym krew wypływa z prawej komory serca (i jest transportowana do płuc, w których zachodzi wymiana gazowa).
  • krew z płuc (utlenowana w płucach) powraca do lewego przedsionka.

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za zaznaczenie dwóch właściwych nazw naczyń krwionośnych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź: B, C.