Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Choroby człowieka Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Soczewka oka wykazuje dużą elastyczność. We właściwej pozycji utrzymywana jest dzięki mięśniowi rzęskowemu. Jeśli mięsień jest rozluźniony, soczewka przybiera kształt bardziej płaski i oko postrzega wówczas wyraźnie przedmioty odległe, a jeśli się kurczy – kształt bardziej wypukły (zakrzywiony) i oko skupione jest na obiektach bliskich. Kiedy człowiek się starzeje, soczewka staje się mniej elastyczna i bardziej płaska.

Na podstawie: D. McLaughlin, J. Stamford, D. White, Krótkie wykłady. Fizjologia człowieka, Warszawa 2012.

Przedstaw konsekwencje zmniejszonej elastyczności soczewki dla widzenia przedmiotów z bliska u osób wcześniej zdrowych.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne przedstawienie konsekwencji zmniejszenia elastyczności soczewki dla widzenia obiektów z bliskiej odległości, uwzględniające ostrość widzenia.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub brak za odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Konsekwencją zmniejszenia elastyczności soczewki jest:

  • nieostre widzenie przedmiotów bliskich.
  • to, że blisko położone przedmioty wydają się zamazane (rozmyte, niewyraźne).

Uwaga:
Nie uznaje się odpowiedzi będących parafrazą tekstu, np. odnoszących się do złego, gorszego widzenia, ponieważ z treści polecenia wynika, że nastąpiło pogorszenie wzroku.