Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono budowę czaszki człowieka, a cyframi 1–4 oznaczono niektóre kości. Obok rysunku podano nazwy różnych kości czaszki (A–E).

a)Zapisz oznaczenia literowe nazw kości (A–E), którymi należy uzupełnić schemat w miejscach oznaczonych cyframi 1–4.
b)Spośród kości (1–4) wskazanych na rysunku wypisz nazwy tych, które wchodzą – odpowiednio – w skład twarzoczaszki i w skład mózgoczaszki.

Kości twarzoczaszki:
Kości mózgoczaszki:

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne przyporządkowanie nazw kości do czterech wskazanych na rysunku kości czaszki człowieka.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
1. – B, 2. – D, 3. – E, 4. – C

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne przyporządkowanie wymienionych kości czaszki do twarzoczaszki i do mózgoczaszki.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  • kości twarzoczaszki: kość nosowa, szczęka (kość szczękowa)
  • kości mózgoczaszki: kość czołowa, kość skroniowa.

Uwaga:
Uznaje się zamiast podania nazw kości zapis ich oznaczeń literowych.