Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 16.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na schemacie ilustrującym mechanizm antagonistycznego działania insuliny i glukagonu podkreśl właściwe nazwy narządów (trzustka albo wątroba) oraz właściwe określenia poziomu glukozy we krwi (niski albo wysoki), tak aby powstał poprawny schemat.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowe uzupełnienie całego schematu, tj. podkreślenie dwóch wartości poziomu glukozy i wszystkich właściwych nazw narządów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie