Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Nasienne Fizjologia roślin Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono budowę anatomiczną liścia rośliny okrytozalążkowej.

a)Podaj nazwy elementów budowy liścia oznaczonych na rysunku numerami 1 i 2.
b)Wyjaśnij, w jaki sposób współdziałanie elementów budowy liścia (1 i 2) wskazanych na rysunku sprawia, że możliwy staje się transport wody w roślinie.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie nazw dwóch wskazanych elementów budowy liścia.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
1. – naczynia / tracheje / ksylem / drewno
2. – aparat szparkowy / komórki szparkowe / szparka

Uwaga:
Uznaje się w punkcie 1. określenie „tkanka przewodząca wodę”.
Nie uznaje się odpowiedzi zbyt ogólnych:
w punkcie 1. – tkanka przewodząca, wiązka przewodząca
w punkcie 2. – skórka.

b)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowe wyjaśnienie współdziałania obu wskazanych elementów budowy liścia uwzględniające związek: transpiracja -> wzrost siły ssącej liści -> podciąganie wody w naczyniach.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Przez aparaty szparkowe zachodzi transpiracja / parowanie wody, co powoduje obniżenie potencjału wody w komórkach liścia i jej przemieszczanie się z komórek głębiej położonych, a w konsekwencji podciąganie wody w naczyniach.
  • W wyniku wyparowywania wody przez szparki / transpiracji wzrasta siła ssąca liści, co powoduje podciąganie wody w naczyniach.