Biologia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Choroby człowieka Genetyka - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Choroby genetyczne mogą być spowodowane zarówno przez geny recesywne, jak i przez geny dominujące, mające swoje loci w autosomach lub chromosomach płci.

Podkreśl nazwę choroby, która jest warunkowana allelem recesywnym sprzężonym z płcią.

fenyloketonuria       choroba Huntingtona       hemofilia       mukowiscydoza       anemia sierpowata

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne wskazanie choroby genetycznej uwarunkowanej allelem recesywnym sprzężonym z płcią.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

fenyloketonuria       choroba Huntingtona       hemofilia       mukowiscydoza       anemia sierpowata