Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień

Wśród zasad azotowych wchodzących w skład fragmentu nici DNA kodującej (nieulegającej transkrypcji), tymina stanowi 35%, guanina – 15%, a cytozyna – 20%.

Podaj udział procentowy wszystkich zasad azotowych wchodzących w skład:

  1. nici matrycowej tego fragmentu DNA
  2. pre-mRNA powstałego w wyniku transkrypcji tego fragmentu DNA.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

2 p. – za podanie prawidłowego składu procentowego zasad azotowych we fragmencie nici matrycowego DNA i w fragmencie nici pre-mRNA.
1 p. – za podanie prawidłowego składu procentowego zasad azotowych jednej ze wskazanych nici kwasu nukleinowego (w DNA lub w pre-mRNA).
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

  1. w nici matrycowej DNA: adenina 35%, cytozyna 15%, guanina 20%, tymina 30%
  2. w nici pre-mRNA: uracyl 35%, guanina 15%, cytozyna 20%, adenina 30%

Uwaga:
Uznaje się zapis nazw zasad za pomocą symboli: A, T, G, C, U.