Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Pozostałe Podaj/wymień

Jedną z częściej występujących chorób genetycznych człowieka jest mukowiscydoza – choroba jednogenowa, warunkowana przez nieprawidłowy, recesywny allel a genu znajdującego się na autosomie. Rodzicom, z których matka była chora na mukowiscydozę a ojciec był zdrowy, urodziło się troje dzieci: jedno chore i dwoje zdrowych.

a)Zapisz genotypy obojga rodziców.

Genotyp matki:     Genotyp ojca:

b)Zapisz krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie określ prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko tych rodziców będzie chore na mukowiscydozę.

Prawdopodobieństwo (%):

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie genotypów obojga rodziców
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Genotyp matki: aa. Genotyp ojca: Aa.

b)
(0–2)

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne zapisanie krzyżówki genetycznej i na jej podstawie określenie prawdopodobieństwa, że kolejne dziecko tych rodziców będzie chore na mukowiscydozę.
1 p. – za poprawne zapisanie tylko krzyżówki genetycznej.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Prawdopodobieństwo (%): 50.

Uwaga: Nie uznaje się poprawnie podanego prawdopodobieństwa przy błędnie wykonanej krzyżówce genetycznej.