Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Pierścienice Ryby Typ: Podaj/wymień

Na schematach przedstawiono układ krwionośny dżdżownicy (I) i układ krwionośny ryby (II).

a)Podaj nazwy części serca ryby oznaczone na schemacie II literami A i B.

A.     B.

b)Określ, jaką funkcję pełnią naczynia włosowate występujące w powłoce ciała dżdżownicy.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne rozpoznanie i podanie nazw wskazanych części serca.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

A. komora, B. przedsionek.

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie funkcji naczyń włosowatych, uwzględniające wymianę gazową lub dostarczanie substancji odżywczych do powłok ciała.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

Naczynia włosowate w powłoce ciała dżdżownicy:

  • pobierają tlen dyfundujący z powietrza i oddają do otoczenia CO2.
  • uczestniczą w dostarczaniu substancji odżywczych do mięśni w powłokach ciała.
  • umożliwiają wymianę gazową.

Uwaga:
Uznaje się odpowiedzi odnoszące się tylko do pobierania tlenu lub tylko do oddawania CO2 .